Kamisafe ไม้ช๊อตยุง ไม้ตียุง ไฟฟ้า คุณภาพสูง ถอดด้ามได้ เป็นไฟฉายได้ รุ่น KM-3833 TSM-3888 (สีฟ้า)
จำนวน:
156.00 บาท
429.00 บาท -63.6%
แชร์

Kamisafe ไม้ช๊อตยุง ไม้ตียุง ไฟฟ้า คุณภาพสูง ถอดด้ามได้ เป็นไฟฉายได้ รุ่น KM-3833 TSM-3888 มีให้เลือกหลายสี

 

รายละเอียดสินค้า

- ไฟส่องนำสำหรับช่วยค้นหายุ่งเป้าหมายแม้อยู่ในที่มืด

- มีสวิทซ์ควบคุมปิดเปิดอยู่ด้านล่าง มั่นใจไม่สปาร์คหากไม่ตั้งใจใช้งาน

- สามารถถอดแบตเตอร์ออกไปชาร์จและแยกเก็บได้และเป็นไฟฉายพกพาได้ด้วย

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน

- แบตเตอรี่ เก็บไฟได้นานชาร์จแบตไว ใช้ได้นาน

 

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

1.ไม้ช็อตยุงอิเล็คทริค สามารถกําจัดยุงและแมลงรบกวน ได้สะดวกรวดเร็ว มาพร้อม หลอดแอลอีดีในตัว ส่องสว่างได้ภายในตัวเดียวกัน สะดวกแม้ใช้ในที่มืดหรือช่วงกลางคืน

2.แบตเตอรี่ชนิดกรดการนํา สามารถชาร์ตซ้ําได้ด้วยความจุสูง 500mAH อายุการใช้งานยาวนาน ชาร์ตได้ไม่ต่ํากว่า 250 ครั้ง

 3.ใช้ชาร์ตกับไฟกระแสสลับ A/C 110-220V / 50-60Hz และจะเพิ่มเป็น 2500V เมื่อทํางาน

4.รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยหลอดไฟ LED ให้แสงสีขาว มีความสว่างมาก ใช้งานได้ยาวนานกว่า 50,000ชั่วโมง

 

วิธีการใช้

1. (สวิทช์เลื่อน) สวิทช์เลื่อน เลื่อนลงเมื่อต้องการเปิดหลอดไฟ LED บนตัวผลิตภัณฑ์ และเลื่อนเข้าที่เดิม (ตําแหน่งกลาง) เพื่อกลับสู่สภาวะพร้อม และสวิทช์เลื่อน เลื่อนขึ้นจากนั้นกดค้าง สวิตช์แบบกดปล่อย เพื่อใช้ระบบชอตยุงและแมลง

2.(สวิทช์กดปล่อย)กดสวิทช์ค้าง ที่ด้ามจับเมื่อต้องการใช้ และปล่อยในภายหลังเมื่อไม่ต้องการช้อต

3. (เฉพาะรุ่นที่มีไฟฉาย) สวิทช์เลื่อนในตัวไฟฉาย เปิดไฟเลื่อนไปหนึ่งครั้ง ไฟออน เลื่อนอีกครั้ง ไฟแรง เลื่อนกลับเข้าที่เดิมครั้งเริ่มต้น ไฟปีด

 

คําเตือน

1.ห้ามนําผลิตภัณฑ์ไปใช้ในทางอื่น เนื่องจากตาข่ายมีแรงดันไฟสูง เมื่อท่านกดปุ่ม (สวิตช์กดปล่อย) ค้างไว้เพื่อใช้

2.ควรเก็บให้ห่างและพ้นจากมือเด็ก

3. ปิดสวิตชทุกครั้งในตําแหน่งปีด เมื่อเลิกใช้งาน โดยอยู่ตําแหน่งกลาง หรือดูที่ตัวอักษรกํากับบนสวิตช์

4.การชาร์ตครั้งแรกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และควรประจุ (ชาร์ต)แบตเตอรี่ อย่างน้อยสองเดือนครั้ง ครั้งละ4ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืดอายุแบตเตอรี่

5.ผลิตภัณฑ์นี้ได้ผลิตตามระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานตาม Q/KMS 001-2017

6.กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด ทางบริษัทบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดใดที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา และที่ขัดต่อกฎหมาย