รูปหล่อบูชา พระวิษณุกรรม สีมันปู เนื้องานปราณีต ผ่านพิธีกรรมทุกองค์หน้าโรงหล่อ พร้อมนำไปบูชา
จำนวน:
4,256.00 บาท
9,450.00 บาท -55%
แชร์

พระวิษณุกรรม

 

พระวิศวกรรม หรือพระวิษณุกรรม ถือเป็นราชาแห่งช่างเทพเจ้า เป็นบรมครูแห่งช่างทั้งปวง ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณา มีไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศ และทรงมีอิทธิฤทธิ์สูงส่งในการเนรมิตสิ่งต่างๆ ให้บังเกิด และนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 โลก คือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล

 

เครื่องทรงของพระวิษณุกรรมจะมีลักษณะคล้ายคนธรรพ์ คือ ไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้ารัดเข็มขัดทองลงยา ใส่สนับเพลา ประดับทองกรกรองคอ สวมสังวาลเต็ม สวมกำไลที่ข้อแขน ต้นพระหัตถ์ และที่ข้อพระบาท พระหัตถ์ขวาทรงถือจอบ เพื่อใช้ในการขุดแต่งดินในการฝังเสาผูกหลักตามพระฤกษ์แห่งการก่อสร้าง จึงเป็นที่มาแห่งฉายา "ช่างก่อ" พระหัตถ์ซ้ายทรงถือลูกดิ่ง มีเฟืองทองผ่องอำไพแผ่รัศมีเจิดจ้าอยู่เบื้องหลัง แสดงถึงความเที่ยงตรง แม่นยำแห่งกาลเวลา ในการขับเคลื่อนกงล้อแห่งฟันเฟืองมาแต่ครั้งโบราณกาล จึงเป็นที่มาแห่งฉายา "ช่างยนต์" อีกทั้งยังได้กำลังหนุนช่วยจากพระอสุนีบาตสาดแสงเต็มทั่วท้องฟ้าทั้งกลางวันกลางคืน จนกิจการงานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงเป็นที่มาแห่งฉายา "ช่างไฟ"

 

รวมไปถึงงานด้านศิลปะที่ต้องใช้ความประณีตบรรจงในการรังสรรค์และเนรมิตสิ่งต่างๆ ขึ้นมา เพื่อให้สรวงสวรรค์นั้นงดงามสว่างไสวระยิบระยับอยู่ตลอดเวลา ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรมแขนงต่างๆ จึงเป็นที่มาแห่งฉายา "ช่างศิลป์" และกิจการงานในด้านการเซ่นสังเวยบวงสรวงเทพยดา ในการบอกกล่าวขอพรให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี ต่อองค์พระอินทร์และพระพรหม จึงเป็นที่มาแห่งการเจรจา วาจาสิทธิ์ จึงเป็นที่มาแห่งฉายา "พาณิชยกรรม"

 

การช่างของไทยในแขนงต่างๆ จึงให้ความเคารพบูชา "พระวิษณุกรรม" ในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย จะสังเกตได้ว่าตามสถานศึกษาทางช่างทุกสถาบันมักจะมีรูปจำลององค์พระวิษณุกรรม ไว้สักการะขอพรให้ประสบความสำเร็จในงานช่างต่างๆ ตามที่ปรารถนา

 

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนิยมสร้างอยู่ 2 ท่า คือ "ท่าประทับนั่งห้อยพระบาท" พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือผึ่ง (จอบสำหรับขุดไม้) และอีกข้างถือดิ่ง และ "ท่าประทับยืน" พระหัตถ์ขวาถือไม้เมตรหรือไม้วา  พระหัตถ์ซ้ายถือลูกดิ่งและไม้ฉาก    ซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือของช่างก่อสร้างมาแต่สมัยโบราณ ใช้สำหรับวัดระยะและวัดความเที่ยงตรง

 

ดังนั้น สถาบันที่เปิดสอนวิชาชีพช่างก่อสร้าง จึงมักสร้างรูปเคารพในท่าประทับยืน แต่หากสถาบันใดเปิดสอนวิชาชีพสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่างก่อสร้างอยู่ด้วย มักจะใช้ท่าประทับนั่ง นอกจากนี้รูปเคารพยังแฝงด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิตไว้ด้วย คือ แม่นยำ เที่ยงตรง ไม่เอนเอียงในทางปฏิบัติ

ซึ่งเป็นที่มาของช่างที่ดี คือ ความมีคุณธรรมประจำใจ ครับผม