ผู้นำด้านการขายสินค้า เครื่องมือช่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ภายในบ้าน ไฟฉุกเฉินพร้อมที่ชาร์จ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และมือถือ และอุปกรณ์ส่งเสริมไลฟ์สไตล์ต่างๆ สนใจสินค้าโทร. 091-552-2724


นโยบายการรับประกันสินค้า บริษัท สหรุ่งเรือง จำกัด

การรับประกันสินค้า

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯมีนโยบายรับคืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนสินค้าที่บริษัทกำหนด) เมื่อบริษัทฯได้รับคืนสินค้าจากลูกค้าแล้ว ฝ่ายตรวจสอบสินค้าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้าและความถูกต้องหลังจากนั้นแผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯจะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งการเปลี่ยนสินค้าหรือทำการซ่อมแซมให้ลูกค้าต่อไป


การขอเปลี่ยนสินค้าใหม่

การรับประกันคุ้มครองกรณีสินค้าดังต่อไปนี้
 • สินค้ามีสภาพชำรุดเสียหายที่เกิดจากการผลิต
 • สินค้าเสียหายจากการใช้งานปกติ
 • บรรจุภัณฑ์สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดีไม่เสียหาย
 • มีพลาสติกหรือโฟมที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน
 • มีบัตรประกันสินค้าตามประเภทสินค้า
การรับประกันไม่คุ้มครองกรณีสินค้าดังต่อไปนี้
 • สินค้าที่มีชิ้นส่วนแตกหักเสียหายโดยเกิดจากการใช้งานผิดปกติ
 • สินค้ามีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 • สินค้าที่เสียหายจากการประกอบใช้งานผิดวิธี หรือนำไปใช้งานผิดประเภท (แนะนำให้อ่านคู่มือสินค้าและคำเตือนต่างๆก่อนเริ่มต้นใช้งานทุกครั้ง)
 • สินค้าที่มีการแกะเพื่อแก้ไขดัดแปลงสภาพ หรือมีการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนสำคัญจนทำให้สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม
 • สินค้าได้รับความเสียหายอันเกิดมาจากอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน

การรับประกันหลัง 30 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

หลังจากครบ 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนหรือส่งซ่อมสินค้ากับบริษัทภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่กำหนดไว้สำหรับสินค้านั้นๆ สำหรับรายละเอียดการรับประกันสินค้าแต่ละประเภท ท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือตรวจสอบจากเอกสารใบรับประกันที่มากับสินค้า

สินค้าคุณภาพ

สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพ มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

ราคายุติธรรม

ราคาถูกใจ เมื่อเทียบกับท้องตลาดทั่วไป

ใส่ใจบริการลูกค้า

เอาใจใส่บริการลูกค้าทุกระดับเท่าเทียมกัน